Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 16 listopada 2017 r. na godzinę 17:00 na wykład doktora Zdzisława Prajsa „Dzieje sieradzkiego szpitalnictwa”. Spotkanie odbędzie się w Sali Rycerskiej, ul. Dominikańska 2.