Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, ciepłe życzenia i wspólne świętowanie naszego jubileuszu 80-lecia.