Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza na wykład prof. dr hab. Anny Kowalskiej – Pietrzak „O CHRZCIE POLSKI – W JEGO 1050. ROCZNICĘ” oraz na otwarcie wystawy „KRONIKARZE PISZĄ… CHRZEST POLSKI” w dniu 5 kwietnia 2016 r. o godzinie 17:00, ul. Zamkowa 1 i Rynek 1.