06. grudnia 2012r. otwarto w naszym Muzeum  wystawę stałą „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”.
Wystawa  przygotowana została przez sieradzki Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Celem wystawy jest między innymi pogłębianie znajomości tradycji, popularyzowanie patriotycznych postaw wśród młodzieży i mieszkańców regionu, promowanie obronności i zachęcanie do służby wojskowej.
W ceremonii otwarcia udział wzięli: Prezes Światowego Związku PŻŁ- gen. bryg. Edmund Smakulski, były szef Wojsk Łączności MON gen. bryg. dr Wojciech Wojciechowski, były z-ca szefa Wojsk Łączności MON gen. bryg. dr Witold Cieślewski, Dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia – płk Roman Januszewski, Zastępca Dowódcy 15SBWD – płk Andrzej Pochopień, Starosta Sieradzki – Dariusz Olejnik, Przewodniczący Rady Miasta Sieradz _ Tomasz Olejnik, Wiceprezydent Miasta – Rafał Matysiak i wielu mieszkańców Sieradza. Licznie uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska z 15. SBWD oraz członkowie ŚZPŻŁ oddziału sieradzkiego.
Pomysł utworzenia takiej ekspozycji zrodził się w 2010r.. Garnizon sieradzki od 1945 r. do chwili obecnej, nierozerwalnie związany jest z jednostkami łączności. Dwa lata trwały starania o pozyskanie wycofywanego z wojska sprzętu łączności.. Jej organizacja była możliwa dzięki pomocy dowództwa 15. SBWD i Komendy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Na wystawie aktualnie prezentowany jest sprzęt, którym posługiwali się łącznościowcy począwszy od II. wojny światowej do lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Najstarszy to radiostacje, które często możemy oglądać na filmach o ostatniej wojnie: RBM-1, A7B, 10RT. Oddzielną grupę stanowią środki radioliniowe (R-405M) i przewodowe (centrale telefoniczne ŁP-10, ŁP-40). Nie zapomniano także o zaprezentowaniu, choć w skromnym zakresie, komputerów personalnych.
Wiele spraw zaprezentowano na planszach np.:
-trudne początki tworzenia wojsk łączności po I. wojnie światowej,
-historię łamania, przez Polaków, kodów niemieckiej „Enigmy”,
-historię garnizonu i stacjonujących w nim jednostek,
-sieradzkich łącznościowców w misjach pokojowych.
W planach na przyszłość przewiduje się pozyskiwanie dalszych ciekawych eksponatów, wzbogacających wystawę.