Życie kulturalne ośrodków miejskich guberni kaliskiej 

Cena: 20 zł