Wystawa stała „Życie ludzi w pradziejach” została zorganizowana na bazie zbiorów własnych MOS w 1997 r. Przedstawia wybrane aspekty codziennego życia ludzi od epoki kamienia do początków chrześcijaństwa. W pierwszej sali zaprezentowano zagadnienia ogólne, takie jak periodyzacja dziejów, pochodzenie człowieka, epoka kamienia w okolicach Sieradza oraz rozprzestrzenianie stanowisk archeologicznych na terenie byłego województwa sieradzkiego.

W pozostałych kilku salach zaprezentowano rolnictwo pradziejowe, garncarstwo, budownictwo, kowalstwo, handel oraz wojny wszystko przez pryzmat zachowanych oryginalnych zabytków, rekonstrukcje oraz bogaty materiał ilustracyjny w postaci barwnych dioram, zdjęć i plansz. W ostatniej sali zrekonstruowano najpopularniejsze typy grobów ciałopalnych występujących na obszarze Polski środkowej.