Dn. 17 listopada odbyło się otwarcie wystawy będącej podsumowaniem projektu  p.t.: „Sieradzkie szycie. Nie tylko petanka. W kręgu haftów regionalnych”. Taki jest też tytuł nowo otwartej wystawy. Projekt, współfinansowany ze środków MKiDN realizowany był przez Łódzki Dom Kultury i Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi przy współpracy  z Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Celem zadania jest upowszechnienie i spopularyzowanie haftu sieradzkiego oraz wykorzystanie tradycyjnych form do współczesnego wzornictwa. W ramach projektu zostały zorganizowane szkolenia i warsztaty dla 40 uczestników. Koordynatorem projektu jest mgr Alicja Woźniak, kustosz Działu Strojów Ludowych i Tkanin Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Na wystawie obok muzealiów prezentowane są prace wykonane w trakcie realizacji zdania.

Miłośników sieradzkiej sztuki ludowej, a w szczególności haftu, zapraszamy do zwiedzania.