12 lutego o godz. 17.00 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „100. rocznica Operacji Łódzkiej 1914 – 2014 r.” Bitwa toczyła się od 11 listopada do 6 grudnia 1914 r. Walkami objęta była ponad połowa obecnego województwa łódzkiego. Brało w niej udział  ponad 600 tys. W ciągu trzech tygodni trwania operacji życie straciło ok. 200 tys. żołnierzy. Na ekspozycji znajduje się 20 plansz informacyjnych przestawiających wydarzenia i miejsca regionu łódzkiego z okresu bitwy pod Łodzią oraz eksponaty w postaci uzbrojenia, broni palnej, amunicji oraz mundurów i wyposażenia żołnierskiego pochodzącego z pól bitewnych 1914 r. Wystawę zwiedzać można do 6 kwietnia 2015 r.