Po zakończeniu pierwszej wojny światowej nowo odrodzonemu Państwu Polskiemu przyszło zmierzyć się z kolejną wojną. Stawką była nie tylko niepodległość, ale również obrona przed komunistycznym totalitaryzmem. Dziewięćdziesiąt dwa lata temu Polacy odnieśli wielkie militarne zwycięstwo. W Bitwie Warszawskiej z sierpnia 1920 r., będącej punktem zwrotnym w wojnie z bolszewicką Rosją, samodzielnie ocalili dopiero co odzyskaną niepodległość Państwa Polskiego. Powstrzymując ofensywę Armii Czerwonej zapobiegli jednocześnie rozprzestrzenieniu się rewolucji komunistycznej na Zachód. Tym samym wpłynęli na bieg dziejów kontynentu europejskiego. O bitwie warszawskiej z 1920 roku, zwanej też “Cudem nad Wisłą” zwykło mawiać się jako o “osiemnastej decydującej bitwie w dziejach świata”. W ten sposób zwycięstwo polskie określił naoczny świadek bitwy, członek alianckiej misji wojskowej w Polsce Edgar Vincent wicehrabia D’Abergnon. Muzeum Okręgowe w Sieradzu oraz Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu z okazji 92. rocznicy prezentują wystawę :”18 _ta decydująca bitwa w dziejach świata. Wojna bolszewicka w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi”. Ekspozycja pokazuje zbiór plakatów i afiszy ulotnych, które w tamtym czasie rozwieszane były na ulicach miast i wsi. Wystawa zawiera merytoryczne wprowadzanie wyjaśniające genezę konfliktu z bolszewikami oraz afisze i druki ulotne z wojny polsko-bolszewickiej lat 1919-1921 dotyczące tworzenia wojska przez odrodzone Państwo Polskie, bolszewickiego zagrożenia, zaciągu do Armii Ochotniczej oraz pomocy społecznej dla żołnierzy i inwalidów wojennych. Plakaty zostały zaprojektowane przez ówczesnych grafików: Kamila Mackiewicza i Zygmunta Grabowskiego oraz najwybitniejszego miniaturzystę XX w. – Artura Szyka. Autorem wystawy są pracownicy Archiwum Państwowego w Łodzi: Tomasz Walkiewicz (scenariusz i tekst) Mieczysław Potocki (opracowanie graficzne). Wystawa prezentowana jest w Domu Katolickim Parafii p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu przy ul. Kolegiackiej 11. Ekspozycję zwiedzać można od 14 sierpnia do 23 września 2012 r.