24 czerwca 2012 r. w Sieradzkim Parku Etnograficznym odbyła się pierwsza z zaplanowanych na ten rok imprez folklorystycznych w ramach cyklu zatytułowanego “Sieradzkie Spotkania z Kulturą Ludową”. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiła Sieradzka Kapela Ludowa, działająca nieprzerwanie od 1955 r. Zespół zaprezentował się w repertuarze opartym na starych, sieradzkich melodiach i piosenkach ludowych, m.in.: oberkach i owijokach. Kapela brała udział w licznych konkursach i przeglądach folklorystycznych zdobywając niejednokrotnie główne nagrody. Za swą działalności na polu upowszechniania kultury ludowej Sieradzka Kapela Ludowa była nagradzana, m.in. dyplomem Ministra Kultury. Sieradzka Kapela Ludowa koncertowała z dużym powodzeniem także poza granicami kraju m.in. w; Jugosławii (1983), Bułgarii (1984 r.), Danii (1987,1993), Francji (1986, 1988, 1997, 1999),), Macedonii (1995), Portugalii (1996),), Tadżykistanie (1994), Turcji (1995), Włoszech (1998), Niemczech (1977,1997, 2002 ,2006), Słowenii (2006). Zespół występował za granicą zarówno samodzielnie, jak i towarzysząc Zespołowi Pieśni i Tańca _Sieradzanie_ oraz Zespołowi Pieśni i Tańca _Anilana_ (Niemcy, 2002). Sieradzka kapela ludowa wystąpiła w nowym, ośmioosobowym składzie: Krystian Krawczyk (solista), Jolanta Werner (solista), Marta Cicha (skrzypce), Jan Janiak (akordeon), Rajmund Kaczmarek (klarnet), Kazimierz Marciniak (trąbka), Grzegorz Gortych (bębenek) oraz Jerzy Zalewski (kontrabas).