20.11.2018r.  w  Muzeum Okręgowym w Sieradzu, odbyło się spotkanie  poświęcone 40 rocznicy utworzenia  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu. W trakcie spotkania  były dyrektor placówki /w l. 1991-2001/,  Mirosław Paszkowski  przybliżył historię szkoły oraz sylwetki nauczycieli,  którzy na przestrzeni lat tworzyli jej grono pedagogiczne. Do swoich wspomnień o szkole dyrektor Paszkowski,  zaprosił  Panią Wandę  Gudowicz, /dyrektor CKU w l. 2002-2016/ oraz Panią Monikę Żywicę, obecną wicedyrektor placówki. Panie opowiedziały o kolejnych dynamicznych latach rozwoju Centrum Kształcenia Ustawicznego   w Sieradzu. Przypomniały jak dużo pracy i wysiłku kosztowało stworzenie nowych kierunków  kształcenia dla potrzeb słuchaczy i rynku pracy. Wskazały również jak bardzo dobrym pomysłem  okazało się powołanie do życia Sieradzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który liczy obecnie 180 studentów-seniorów. Zainteresowanie tą formą aktywności nie ustaje, a uczestnicy zgłaszają kolejne pomysły na zajęcia. Krótki rys historyczny CKU w Sieradzu, 1 lutego 1978r. na  mocy Decyzji nr 3 Kuratorium Oświaty i Wychowania  w Sieradzu z dnia 24 stycznia 1978r., w oparciu o ustawę “O rozwoju systemu oświaty i wychowania„ rozpoczęło działalność  Centrum Kształcenia Ustawicznego. Placówka została włączona do Zespołu Szkół nr 3. W obrębie tego zespołu funkcjonowało również Liceum Ogólnokształcące  im. K. Jagiellończyka, i  Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Taki stan organizacyjny trwał do roku 1991, kiedy to decyzją nr 10/91 Kuratorium Oświaty i Wychowania likwidacji uległ  Zespół Szkół nr 3. Ważnym momentem dla funkcjonowania CKU  w Sieradzu było pozyskanie dla swojej działalności samodzielnego obiektu szkolnego. Stało się to po wykupieniu i adaptacji dotychczasowego budynku zakładu przemysłowego „Chemitex”. Zajęcia w szkole rozpoczęły się we wrześniu 1996r. a 1 października miała miejsce uroczysta inauguracja roku szkolnego. Z dniem  1 września 2016r,  Centrum Kształcenia Ustawicznego weszło w skład Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, rozpoczynając w ten sposób nową historię placówki.