Upływające w 2020 roku, 45 lat od powołania wojewódzkich placówek,  Biura Wystaw Artystycznych oraz  Powiatowej Biblioteki Publicznej, było tematem  Muzealnego Studium Regionalnego w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Wtorkowe spotkanie  poprowadziły dyrektor Małgorzata-Szymlet Piotrowska z Biura Wystaw Artystycznych i dyrektor Hanna Krawczyk z Powiatowej Biblioteki Publicznej im. W. Broniewskiego w Sieradzu.

Sympatycy tych sieradzkich jednostek kultury, obejrzeli filmy dokumentujące działalność i bogatą historię placówek  Była również niepowtarzalna okazja, wysłuchać  Pań dyrektor, które w barwny sposób opowiadały o swojej pasji udowodniając wszystkim słuchaczom, że realizując to co się kocha można wszechstronnie rozwijać wiedzę, poznawać kulturę i ciekawych ludzi.  Różnorodność przekazu sprawiła, iż zgromadzeni wsłuchiwali się z uwagą  w tą interesującą opowieść. Dodatkową atrakcją było przekazanie zainteresowanym książek oraz folderów reklamujących placówki.

Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu powstało w 1975 r. i do roku 1989 mieściło się w Sieradzu przy ul. Zamkowej 2. Obecną siedzibą tej instytucji jest zabytkowy budynek “Dawnego Zjazdu” z XIX w. przy ul. Kościuszki 3. BWA pełni rolę galerii sztuki, organizując wystawy premierowe z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby, rysunku, ceramiki, tkaniny artystycznej, szkła, fotografii i plakatu. Są to znaczące imprezy o zasięgu ogólnopolskim będące zarazem przeglądem twórczości profesjonalnych artystów plastyków. Mury BWA gościły  m.in. takich twórców, jak: Tadeusz Brzozowski, Bronisław Chromy, Jan Cybis, Jerzy Duda, Stasys Eidrigievicius, Władysław Hasior, Eryk Lipiński, Zbysław Marek Maciejewski, Franciszek Maśluszczak, Jerzy Nowosielski, Leszek Rózga, Andrzej Strumiłło, Stanisław Wejman, Józef Wilkoń oraz Leon Wyczółkowski.

Podział administracyjny kraju w 1975 roku zapoczątkował również działalność Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu. Ta samorządowa instytucja kultury jest główną biblioteką powiatu sieradzkiego oraz  jedną z najważniejszych instytucji kulturotwórczych w regionie. Mieści się przy ul. Żwirki i Wigury 4 w Sieradzu. Biblioteka prowadzi różnorodne formy pracy z czytelnikami, proponując udział w ciekawych imprezach takich min. jak:  spotkania   z pisarzami, redaktorami, podróżnikami, konkursy czytelnicze, krajoznawcze, literackie i plastyczne, wystawy oraz promocje książek.