Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 14 grudnia 2017 r. na godzinę 17:00 na wykład Elżbiety Pokory „Pielęgniarki i położne starego szpitala w Sieradzu”. Spotkanie odbędzie się w Sali Rycerskiej, ul. Dominikańska 2.