Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i niemożność zorganizowania warsztatów Archiwum Państwowe w Łodzi w ramach projektu Archiwa Rodzinne Niepodległej 2.0 chciałoby zaproponować wszystkim zainteresowanym nową formułę.

Pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 na program zabezpieczenia 500 kart dokumentów ze zbiorów prywatnych.

Od dzisiaj tj 30 września, w Dniu Archiwisty rozpoczynamy nową akcję wspierającą rodzinne archiwa. Do 31 października 2020 roku, na adres arn.lodz@lodz.ap.gov.pl będziemy przyjmować elektroniczne zgłoszenia zawierające krótki opis i fotografie dokumentów, które powstały przed 1945 rokiem, są Państwa własnością, uważacie je za najcenniejsze w swoich zbiorach a powinny zostać poddane profesjonalnemu zabezpieczeniu. Archiwiści i konserwatorzy z Archiwum Państwowego w Łodzi ocenią dokumenty pod kątem historycznym i zbadają ich stan zachowania. Następnie zaproponują przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich wybranych zbiorów. Zakres proponowanych bezpłatnych prac obejmuje: dokumentację stanu zachowania, czyszczenie, podklejanie, uzupełniane ubytków, prasowanie, skanowanie, opakowanie w teczkę z tektury bezkwasowej. Szacujemy że pracom, które są niezwykle pracochłonne, może zostać poddanych w ramach programu łącznie do 500 kart.

Oryginalne dokumenty po konserwacji wrócą do właścicieli, natomiast cyfrowe kopie posłużą do wzbogacenia narodowego zasobu archiwalnego, który jest bezpłatnie udostępniany wszystkim zainteresowanym w czytelniach oraz na stronie szukajwarchiwach.pl.

Dodatkowe informacje możesz uzyskać kontaktując się z Punktem Konsultacyjnym Programu ARN2.0, kustosz Łukasz Jaworski, tel. 426326201, adres e-mail arn.lodz@lodz.ap.gov.pl