Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu z okazji 110. rocznicy urodzin wybitnego Sieradzanina, pioniera kosmonautyki Arego Szternfelda zaprasza w dni 14 maja 2015 r. o godzinie 16:00 na promocję kartki pocztowej z datownikiem, poświęconej Aremu Szternfeldowi, wydanej przez Pocztę Polską oraz prelekcję “Ary Szternfeld – nawigator kosmicznych tras” połączoną z oprowadzaniem po wystawie “Z Sieradza do gwiazd. Od idei Szternfeldowskich do osiągnięć współczesnej kosmonautyki”. Spotkanie odbędzie się w budynku przy ul. Dominikańskiej 2.