“Bliżej Folkloru” jest projektem kulturalnym realizowanym przez Łódzki Dom Kultury i Muzeum Okręgowe w Sieradzu. Celem projektu jest upowszechnianie i ożywianie zanikających elementów kultury ludowej charakterystycznych dla Ziemi Sieradzkiej. Składa się on z dwóch części:

1. Cyklu 5 imprez folklorystycznych pod wspólną nazwą: “Bliżej Folkloru” organizowanych na terenie Sieradzkiego Parku Etnograficznego w terminie od 1 lipca do 1 października 2012 r. Przybliżone daty planowanych imprez: 22 lipiec, 5 sierpień, 19 sierpień, 2 wrzesień, 23 wrzesień. Bliższe informacje o dokładnych terminach planowanych imprez proszę szukać na stronach internetowych Muzeum Okręgowego w Sieradzu i Sieradzkiego Parku Etnograficznego.
2. Bloku edukacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane 20 zajęć (1 zajęcia = 2 godz.) w terminie od 1 września do 14 listopada 2012 r.

W zakresie edukacji planuje się:
– pogadanki i prelekcje przybliżające wybrane zagadnienia z zakresu kultury ludowej (5 zajęć),
– warsztaty prowadzone przez twórców i rękodzielników ludowych z następujących grup tematycznych: zdobnictwo, plastyka obrzędowa, kuchnia regionalna, dawne zajęcia gospodarskie i sztuka ludowa (15 zajęć).
Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza do współpracy zainteresowane placówki oświaty (szkoły, przedszkola) i kultury z terenu powiatu sieradzkiego.
UWAGA!
Ze względu na ograniczoną liczbę zaplanowanych zajęć przy realizacji decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Kontakt:
mgr Paweł Kieroń, Dział Etnografii,
telefon – 043 827 16 39 lub 043 822 59 18
telefon kom. 693 089 318