W czwartek 12 marca br. odbyło się w Muzeum kolejne spotkanie w ramach “Studium Regionalnego”. Tym razem poświęcone ono było przypomnieniu postaci wybitnego sieradzkiego pedagoga, dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Sieradzu, budowniczego i pierwszego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Sieradzu, instruktora harcerskiego i członka władz nowej Sieradzkiej Chorągwi ZHP, działacza Związku Nauczycielstwa Polskiego i sieradzkich organizacji sportowych, niezawodnego przyjaciela dzieci i młodzieży wreszcie pasjonata muzyki i śpiewu ożywiającego każde spotkanie z Jego udziałem. Gdyby żył, 10 marca skończyłby 80 lat. Działalność pedagogiczną, harcerską i związkową przedstawiła wyczerpująco następczyni Bolesława Zwolińskiego na funkcji dyrektora SP nr 10, pani Krystyna Przybył, a o życiu osobistym  i rodzinnym opowiedziała niezwykle ciepło pani Urszula Miller. Wśród zaproszonych na to spotkanie była rodzina Bolesława Zwolińskiego z żoną Krystyną na czele oraz  kolejni dyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 10 po dyrektorze Zwolińskim. Oprócz pani Krystyny Przybył prowadzącej spotkanie był pan Tomasz Olejnik i pani Kazimiera Gotkowicz obecna dyrektor. Spotkanie przebiegło w niezwykle serdecznej i przyjacielskiej atmosferze.

Fot. T. Oszczęda