W dniu 11 września 2018r., o godzinie 16.00  w Muzeum Okręgowym w Sieradzu miało miejsce  spotkanie z  emerytowanym kierownikiem Inspektoratu Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Sieradz, Panem Andrzejem Bodzakiem, który wygłosił wykład poświęcony budowlom ochronnym w naszym mieście. Sieradz jako jedno z miast województwa łódzkiego w okresie tzw. zimnej wojny, dysponowało w razie ewentualnego zagrożenia zewnętrznego, 3 schronami i 7 ukryciami, które w sumie mogły dać ochronę dla blisko 1000 osób. Budowle ochronne zlokalizowane były                      w wytypowanych dzielnicach Sieradza, często w budynkach użyteczności publicznej takich jak bank, poczta czy zaplecza biurowe zakładów produkcyjnych. Istniały również ukrycia w przystosowanych do tego celu piwnicach budynków mieszkalnych, bloków. Mimo upływu lat i zmian w doktrynie obronnej państwa, tzw. „podziemny Sieradz istnieje do dziś”. Niestety stan większości budowli jest taki, że nie można ich poważnie traktować, jako osłony przed wrogiem czy innymi szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów ws. obrony cywilnej, nie reguluje bowiem kwestii budownictwa ochronnego.  Istniejące budowle ochronne w Sieradzu: 3  schrony  w budynkach : BGŻ ul. Sarańska  – 100 osób, Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Mickiewicza  4 – 200 osób,  „Skalimex Borów” ul. Mickiewicza  6 – 300 osób 7  ukryć w budynkach : Poczta Polska ul. Żwirki i Wigury  5 – 95 osób, Agencja Mienia Wojskowego   ul. Puławskiego  1 – 60 osób, bloki komunalne ul. Powstańców Warszawy  2,4,6,8 – 160 osób, ul. Tysiąclecia  2 – 61 osób.