Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza 13.10.2020 r. o godzinie 16:00 na wykład Anny Piestrzeniewicz kierownika działu historii w Muzeum Okręgowym w Sieradzu pt:”Budownictwo obronne w świetle źródeł pisanych do połowy XIII w.” Miejsce spotkania: ul. Zamkowa 1.