„Dla Niepodległej” – tak brzmi tytuł wystawy, która została otwarta w sobotę  10 listopada w sieradzkim Muzeum. Ekspozycja wpisuje się w sieradzkie obchody jubileuszu setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Na wystawie zaprezentowane zostały fotografie, dokumenty, obrazy i szereg unikalnych zabytków a wśród nich min. oryginalne gazety francuskie z lat 1915-1918 ukazujące początki formowania się  Wojska Polskiego w Francji. Wystawę dopełniają militaria i elementy uzbrojenia formacji wojskowych biorących udział w walkach na frontach I wojny światowej oraz w walkach o granicę odradzającej się Rzeczypospolitej. Zabytki prezentowane na wystawie pochodzą między innymi ze zbiorów Sieradzkiego Klubu Kolekcjonera i Hobbysty,  osób prywatnych oraz ze zbiorów własnych Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Szczególne podziękowania należą się Panu Arkadiuszowi Balcerzakowi prezesowi SKKiH za wkład i pomoc przy organizacji tej szczególnej wystawy, którą będzie można oglądać do 6 stycznia 2019 roku.