Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 18.02.2016 r. o godzinie 17:00 na wykład Pani Barbary Cicheckiej, Dyrektora Muzeum Miasta i Rzeki Warty w Warcie pt. “DOC. DR WITOLD A.R. ŁUNIEWSKI Z WARTY – OJCIEC POLSKIEJ PSYCHIATRII SĄDOWEJ”