Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza 16.11.2021 r., o godzinie 16:00 na wykład Barbary Cicheckiej dyrektora Muzeum Miasta i Rzeki w Warcie “Dr Eugenia Kaleniewicz – wspomnienie lekarza i społecznika z wyboru”.

dr Eugenia Kaleniewicz 12.10.1908 – 09.09.1999. Lekarz psychiatra, działaczka społeczna, krajoznawca. Przewodniczącą Komisji Opieki nad Zabytkami i Komisji Ochrony Przyrody. Inicjatorka przekształcenia w 1981r. Izby Regionalnej w Warcie w Muzeum Miasta i Rzeki Warty.