W ramach Studium Regionalnego w miniony czwartek 11 sierpnia odbyło się spotkanie z dr. nauk med. Zdzisławem Prajsem, znanym sieradzkim chirurgiem.

         Prelegent przybliżył zebranym uczestnikom spotkania postać lekarza Leopolda Colomana Maiditscha, dyrektora szpitala powiatowego w Sieradzu w okresie II wojny światowej.

Z pochodzenia Austryjak, dr Leopold Coloman Maiditsch urodził się 7 sierpnia 1896 r. Po ukończeniu studiów medycznych rozpoczął pracę jako chirurg w szpitalu w Grazu. Na początku II wojny światowej powołany został do wojska  w stopniu porucznika Wehrmachtu i wysłany na tereny okupowane, gdzie trafił do Sieradza. Z dniem 24 grudnia 1939 r. objął stanowisko dyrektora szpitala powiatowego w Sieradzu.

Dr Leopold Maiditsch był nie tylko świetnym organizatorem (sprowadził do sieradzkiego szpitala wysokiej jakości sprzęt medyczny), ale przede wszystkim był przychylnie nastawiony do polskiego personelu medycznego oraz pacjentów, wśród których cieszył się nieposzlakowaną opinią. Udzielał nie tylko pomocy w leczeniu, dostarczając lekarstw i środków opatrunkowych, ale również pomagał mieszkańcom Sieradza, wykonując bezpłatne prześwietlenia, analizy i badania. Wspomagał ich również materialnie. Wraz z lekarzem więziennym dr Bernhardem Hartungiem wydawał korzystne zaświadczenia lekarskie, umożliwiające więźniom ich zwolnienie. Jego przychylny stosunek do ludności polskiej zwrócił uwagę miejscowym władzom okupacyjnym. W lipcu 1944 r. szef sieradzkiej NSDAP wysłał mu pismo upominające i grożące mu zwolnieniem. Wspierając w dalszym ciągu Polaków został odwołany z funkcji naczelnego lekarza. Dr L. Maidich zmarł nagle, najprawdopodobniej na atak serca, 2 grudnia 1944 r., na kilka dni przed wyjazdem z  Sieradza. 5 grudnia na uroczystości pogrzebowe przyszły rzesze mieszkańców Sieradza, lecz rozpędzeni zostali przez policję. Pochowany został na cmentarzu ewangelickim.

         W 1971 r. podczas likwidowania cmentarza dokonano ekshumacji i szczątki dr. L. Maiditscha przeniesione zostały na sieradzki cmentarz katolicki. Grób szanowanego, zasłużonego dla Sieradza lekarza znajduje się w pobliżu kwatery ss. urszulanek. Kilka lat temu staraniem sieradzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Jego grób został odrestaurowany.