16 marca 2018 r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”. Podczas spotkania wysłuchać można było  wykładu siostry Danuty Sakowicz ze Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK w Sieradzu n.t. „Działalność odczytowa s. Urszuli Ledóchowskiej w krajach skandynawskich na rzecz Polski i Polaków w okresie I wojny światowej – jej wkład w budowanie niepodległej Polski”. Siostra w niezwykle ciekawy sposób przekazała informację o świętej Urszuli Ledóchowskiej, która wydalona z Rosji przeżyła lata 1914 – 1920 jako emigrantka w krajach skandynawskich. Poświęcała się tam działalności patriotycznej, edukacyjnej oraz apostolskiej. Między innymi na zaproszenie Henryka Sienkiewicza rozpoczęła współpracę z Komitetem Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce, w ramach której wygłosiła kilkadziesiąt odczytów w sześciu językach prezentując w nich historię naszego kraju. Akcja odczytowa matki Ledóchowskiej, wędrującej po Skandynawii wywarła na ludziach ogromne wrażenie. Pisali o niej dziennikarze w mediach, ale również poszczególni słuchacze, których oczarowała swoją pasją i zaangażowaniem.  Promując kwestię niepodległości Polski oraz akcję niesienia krajowi podczas wojny pomocy moralnej i humanitarnej spotykała się z wybitnymi osobistościami ze świata nauki, polityki, czy religii, potrafiąc zainteresować sprawami Polski nawet bardzo znane postaci z życia publicznego, ze skandynawskimi dworami królewskimi i środowiskiem dyplomatycznym włącznie. W ramach popularyzacji swojego kraju zainicjowała wydanie kilkujęzycznego zbioru tekstów, poświęconych Ojczyźnie, który ukazał się w 1917 roku pod tytułem „Polonica”. Wykład siostry Danuty Sakowicz opatrzony był bogatym materiałem ilustracyjnym.