Muzeum Okręgowe w Sieradzu jako realizator projektu „Dziedzictwo Arego Szternfelda. Z Sieradza do gwiazd” i inicjator działań związanych z edukacją kosmiczną, gościło w dniu 10 czerwca br. Grupę Inicjatywną Budowy Astrobaz w województwie łódzkim oraz Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda STĘPNIA.

Spotkanie odbyło się w nowooddanej sali wystawienniczej, w której docelowo zostanie zorganizowana wystawa poświęcona Aremu Szternfeldowi i polskiemu wkładowi w rozwój badań Kosmosu.

W skład Grupy Inicjatywnej wchodzą: Bogdan Nawrocki – burmistrz Wieruszowa i jednocześnie lider Grupy, Jacek Walczak – prezydent Sieradza, Janusz Antczak – burmistrz Wielunia, Jerzy Woźniak – wójt gminy Widawa, Jarosław Janiak – wójt gminy Burzenin, Jerzy Kowalski – dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu oraz Kazimierz Błaszczak – przewodniczący Wieruszowskiego Koła Astronomicznego i jeden z zakwalifikowanych ochotników do lotu na Marsa w 2025 roku.

Spotkanie otworzył i jego uczestników powitał Jerzy Kowalski dyrektor Muzeum, który następnie przedstawił postać Arego Szternfelda twórcy podstaw kosmonautyki. Pokazał przy tym szereg eksponatów związanych z osobą uczonego. Następnie przekazał prowadzenie liderowi Grupy Bogdanowi Nawrockiemu, który przedstawił Marszałkowi Województwa istotę budowy astrobaz. Po jego wystąpieniu wypowiedzieli się także wszyscy członkowie Grupy, podkreślając swoje zainteresowanie realizacją  projektu budowy astrobaz w województwie łódzkim.

Marszałek Stępień, po wysłuchaniu członków grupy, uznał projekt za interesujący i wskazał, że może on być realizowany z nowego rozdania – na lata 2014-2020 – ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Zapewnił też o swoim poparciu dla tego projektu.

Po zakończeniu spotkania dyrektor Muzeum pokazał jeszcze Marszałkowi Województwa wyremontowane ze środków unijnych piwnice najstarszego obiektu Muzeum, przeznaczoną na cele wystawiennicze.

Fot. T. Oszczęda