Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 9 lutego 2017 roku na godzinę 17:00 na wykład Marka Urbańskiego kierownika działu Archeologii w Muzeum Okręgowym w Sieradzu pt: “DZIEJE SIERADZKIEJ CERKWI PW. ŚW. SERAFINA Z SAROWA”.  Miejsce spotkania: ul. Dominikańska 2,  Sala Rycerska