Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 11 maja 2017 r. na godzinę 17:00 na prelekcję pt. “Dzieje sieradzkiej Fary. Sieradzka Fara najważniejszą świątynią Sieradza”, którą przedstawi Bogusław Krawczyk, kierownik Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Spotkanie odbędzie się na Sali Rycerskiej, ul. Dominikańska 2.