Ostatnie spotkanie Studium Regionalnego Muzeum (czwartek, 25. 06. 2015 r.) poświęcone było omówieniu roli gazety codziennej w promocji regionu sieradzkiego na przykładzie, wychodzącego w latach 1945 – 1990, „Głosu Robotniczego”. Na ile organizacje partyjne PZPR i cenzura, w omawianym okresie, pozwalały dziennikarzom gazety tę funkcję promocyjną realizować.

Odpowiedzi na to pytanie próbowali udzielić, przywołując często konkretne przykłady, dziennikarze „Głosu Robotniczego”: Ryszard Poradowski, w latach 1975 – 1990 reporter, redaktor działów, sekretarz redakcji i wreszcie redaktor naczelny „Głosu Robotniczego”  i Krzysztof Lisiecki, w latach 1983 -1990 kierownik sieradzkiego oddziału „Głosu Robotniczego”.

W dyskusji po wystąpieniach dziennikarzy, swoimi doświadczeniami z tamtych lat dzielili się także obecni na spotkaniu uczestnicy Studium, wchodząc często z nimi w interesującą polemikę.