W dniu 24 maja 2013 r. o godz. 13 na terenie Klubu Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu przy ul. Sienkiewicza 6 odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. Roweckiego “Grota”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, zaproszenia goście oraz młodzież z I LO im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Temat spotkania brzmiał: “Germanizacja dzieci polskich w latach II wojny światowej.” Prelegentem spotkania był Artru Ossowski z IPN Łódź. Na wstępie wszystkich zgromadzonych powitała prezes Klubu Stanisława Ucińska-Piaszczyk. Prelekcja była poparta fotografiami, które pochodziły ze zbiorów prywatnych prelegenta – babcia działała w organizacji na rzecz odzyskiwania dzieci wywiezionych w czasie II wojny światowej. Na wstępie prelegent wyjaśnił pojęcie germanizacji oraz nawiązał do wcześniejszych prób wynaradawiania Polaków w okresie zaborów. Następnie przytoczył czas objęcia władzy przez A. Hitlera w Niemczech, zasady Mein Kampf w szczególności o dyskryminacji rasowej. Następnie krótko wspomniał o walkach września 1939 r. nadmieniając, że los dzieci wynikał z faktu poboru mężczyzn do armii a potem do niewoli i wspomniał o wynikającej z tego faktu pauperyzacji społeczeństwa. Wskazał na różnice między Krajem Warty a Generalną Gubernią. Wspomniał o powołanej przez Niemców jeszcze przed wybuchem II wojny światowej organizacji “Źródło życia”, która za cel stawiała sobie opiekę na matką i dzieckiem a po wybuchu wojny przechwytywała dzieci państw podbitych. Dzieci z domów dziecka, zabrane rodzicom były wywożone do Niemiec, tam przechodziły okres kwarantanny i przekazywane były rodzinom niemieckim; stosowano wobec nich kary gdy nie chciały mówić po niemiecku. Po zakończeniu II wojny światowej do 1952 r. państwo polskie odzyskiwało dzieci; przeżywały one kolejny dramat w swoim życiu – nowa rodzina, nowe państwo. Kilkakrotnie prelegent ukazywał los jednej z dziewczynek – Barbary Paciorkiewicz – wywiezionej do Niemiec, adoptowanej przez rodzinę niemiecką i odzyskaną po II wojnie światowej; od lat 70-tych XX wieku systematycznie odwiedza rodzinę w Niemczech. Wspomniał o książce “Janczarzy XX wieku” o dzieciach zabranych i germanizowanych. Młodzież i członkowie Klubu oraz goście brawami podziękowała prelegentowi za interesujący wykład i prezentację fotografii.