We wtorek 19 października  o godzinie 17.00, Muzeum Okręgowe w Sieradzu gościło prezes Sieradzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Panią Wiesławę Sujecką, która opowiedziała zebranym o historii Sieradzkiego Oddziału PTTK. Skrót ten znają chyba wszyscy, którym nie obce są tradycje wycieczek i wędrowania po turystycznych szlakach naszego kraju. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze to najstarsze w Polsce stowarzyszenie skupiające turystów i krajoznawców. Powstało w 1950 roku z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (1873 r.) i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1906 r.). Ta duża i prężna organizacja społeczna, która rozwija i upowszechnia krajoznawstwo oraz turystykę kwalifikowaną we wszystkich jej formach.

Jeśli chodzi początki działalności PTTK w Sieradzu datuje się ona od około 1955 roku. Niestety nie można określić tego precyzyjnie ponieważ część dokumentów uległa  zniszczeniu lub rozproszeniu. Pewnym za to jest, że w 1957 r. powstało koło PTTK przy ZPDz „Sira”, przekształcone trzy lata później  r. w sieradzki Oddział PTTK, który skupił się na rozwoju turystyki kajakowej, pieszej i żeglarskiej. W 1975 r. wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju powstał Zarząd Wojewódzki PTTK z siedzibą w Sieradzu. Skupiał on działaczy PTTK z Oddziałów w Łasku, Sieradzu, Warcie, Wieluniu i Zduńskiej Woli. Prezesami ZW PTTK w Sieradzu byli: Jerzy Kozłowski, Ryszard Spindler, Kazimierz Kasperczak, Ryszard Wągrowski, Andrzej Ruszkowski. Szereg sprawozdań z działalności sieradzkiego Oddziału PTTK  w tym okresie, świadczy o dynamicznym rozwoju organizacji. Kolejne lata  to kontynuacja działalności  oraz postawienie nowych celów i zadań min. organizacja rajdów, konkursów, wystaw i wydawanie kwartalnika historyczno-krajoznawczego  „Na Sieradzkich Szlakach”. Z wydawnictwem stale współpracuje i co należy podkreślić społecznie „pro publico bono” , duże grono osób min. hobbystów, historyków, etnografów, przyrodników. Zapoznając czytelników z dziedzictwem kulturowym Ziemi Sieradzkiej, jej zabytkami, historią, szlakami turystycznymi czy ciekawostkami przyrodniczymi. W czerwcu 2015 r. kwartalnik obchodził jubileusz 30-lecia działalności.

Oddziały PTTK są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa. Kierują nimi społecznie zarządy wybierane na kadencje 4-letnie. Jednostką nadrzędną jest Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie.