O planach przebudowy Sieradza w czasach okupacji niemieckiej w dniu 14.05.2019 roku opowiedział na wtorkowym spotkaniu Pan  Krzysztof Lesiakowski , profesor, historyk i wykładowca  Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Lesiakowski  jest współtwórcą i redaktorem wydanej w roku 2014, książki  „ Sieradz – Dzieje miasta od roku 1939 ”.

W wyniku agresji Niemiec na Polskę w 1939r., Sieradz znalazł się na terenach włączonych do III Rzeszy stając się jednocześnie częścią nowego  „Kraju Warty – Wartheland”  Hitlerowskie Niemcy  bardzo szybko podjęły koncepcję przebudowy  miasta,  która  miała stać się ważnym punktem umacniania niemczyzny na terenach zaanektowanych.  Zamiary te widoczne były  w różnego rodzaju hitlerowskich publikacjach min. w „Wartheland Zeitschrift fur Ausbau und Kultur In deutsche Osten” w których  pisano  „ … budowa nowoczesnych obiektów powinna być oznaką odrodzenia się germańskiego ducha i jednocześnie czynnikiem, który sprawi, że Niemcy w Kraju Warty swoją nową ojczyznę szybko pokochają ”. Już w pierwszym roku okupacji stworzony został dla  Sieradza plan gospodarczy i osiedleńczy a w następnej kolejności opracowano plany obiektów publicznych i osiedli mieszkaniowych. O sile niemczyzny stanowić miały projektowane min. budynki  ratusza, poczty czy sądu. W roku 1942 projektowany ratusz miejski, miał zająć działkę przy Rynku w obrębie ulic Kolegiacka, Ogrodowa i Krótka. Ogólny koszt budowy ratusza zamykał się w kwocie 1,1 mln marek niemieckich co znacznie utrudniło okupantom wprowadzenie projektu w życie. Równie ważnymi budynkami w sąsiedztwie Rynku miały stać się niemiecki dom ludowy oraz poczta. Realizacja tych i wielu innych projektów nie wyszła poza prace koncepcyjne. Nie poczyniono żadnych dalszych działań a wynikało to głównie z odwrócenia sytuacji na froncie wschodnim  i zachwiania potęgą III Rzeszy. Niemieckie planowanie nie wywarło więc większego wpływu na wygląd i funkcjonowanie Sieradza.