26 lutego 2015 r. odbył się w ramach studium regionalnego wykład Anny Piestrzeniewicz n.t. „Ignacy Mąkowski. Przedwojenny budowniczy Sieradza”. Prowadząca przedstawiła działalność Ignacego Mąkowskiego, która była niezwykle różnorodna. Zaznaczyła, że warunkowały ją trudne czasy, czasy odradzającego się Państwa Polskiego, ale też cechy charakteru burmistrza takie jak pracowitość, energia i chęć pomocy innym. Niezapomnianą pamiątką Jego rządów zostaną liczne, wzniesione gmachy użyteczności publicznej: gmach szkoły powszechnej nr. 1 im. Władysława Reymonta, budynek Gimnazjum (dzisiejsze I LO im. Kazimierza Jagiellończyka) oraz remiza  straży ogniowej. Z inicjatywy burmistrza Mąkowskiego Rada Miejska na posiedzeniu 28 lutego 1925 r. podjęła decyzję o przeprowadzeniu robót porządkowych na wzgórzu zamkowym. Kolejną jego zasługą jest powstanie nowej dzielnicy w Sieradzu tzw. Pragi. Burmistrz współpracował z ks. Walerym Pogorzelskim wspomagając proboszcza w inwestycjach na rzecz sieradzkiej fary takich jak przywrócenie dzwonów na kościelnej wieży, czy budowa ogrodzenia wokół cmentarza. Mąkowski rozpoczął również starania sprowadzenia do Sieradza 31 Pułku Strzelców Kaniowskich. To tylko nieliczne osiągnięcia Ignacego Mąkowskiego, które w szczegółowy sposób zostały omówione podczas wykładu. Uzupełnieniem wiadomości była prezentacja multimedialna z bogatym materiałem ilustracyjnym.