Szanowni Państwo od dnia 9 lutego 2021 r. Muzeum Okręgowe w Sieradzu będzie dostępne dla zwiedzających. Zapraszamy do zwiedzania muzealnych ekspozycji.

Jednocześnie w trosce o Państwa bezpieczeństwo, przypominamy o obowiązujących obostrzeniach sanitarnych panujących w budynkach muzealnych. Prosimy również o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zwiedzania.

REGULAMIN ZWIEDZANIA MOS

od  dnia 9 lutego 2021r.

  • Muzeum dostępne dla osób posiadających własne maseczki ochronne (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia)
  • Zwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściach do budynków muzealnych
  • Zakup biletu, pamiątek  odbywa się w w wyznaczonym przez personel muzeum miejscu.
  • Jednorazowo na terenie muzeum przy ul. Dominikańskiej 2 w Sieradzu   przebywać może 12 osób w ramach biletu indywidualnego a w Muzeum Walewskich w Tubądzinie 8 osób.
  • Zwiedzający są zobowiązani do zachowania pomiędzy sobą odstępu minimum 3 m. (nie dotyczy rodzin)
  • Ruch zwiedzających odbywa się zgodnie z wytyczonym kierunkiem zwiedzania przy ograniczonym udziale przewodników
  • Goście w trakcie zwiedzania mają do dyspozycji w razie potrzeby osobną toaletę
  • W trakcie zwiedzania gości obowiązuje całkowity zakaz dotykania eksponatów, prosimy jednocześnie o powstrzymywanie się od zbędnego dotykania drzwi, klamek,  i gablot muzealnych
  • Tymczasowo zawiesza się prowadzenie lekcji edukacyjnych oraz działalności biblioteki muzealnej.
  • We wszystkich sprawach związanych z ruchem i organizacją zwiedzania, prosimy Państwa o kontakt z pracownikami obsługi muzeum.

UWAGA !!!    MUZEUM WALEWSKICH W TUBĄDZINIE BĘDZIE CZYNNE DLA ZWIEDZAJĄCYCH  OD 2 MARCA 2021r.

Mając na uwadze możliwe pytania oraz chęć pozyskania szczegółowych informacji z Państwa strony,  prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 43 827 16 39  lub e-mail   mos@pro.onet.pl.