Informacja o realizacji zadania „Wykonanie projektu rewitalizacji zabytkowego parku w zespole pałacowo – parkowym w Tubądzinie po zniszczeniach czerwcowo – lipcowych 2016 roku”

Muzeum Okręgowe w Sieradzu realizując zadanie „Wykonanie projektu rewitalizacji zabytkowego parku w zespole pałacowo – parkowym w Tubądzinie po zniszczeniach czerwcowo – lipcowych 2016 roku” uzyskało dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość ogólna zadania: 77.000,00 zł

Wysokość dofinansowania w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wynosi: 50.000,00 zł

Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie projektu rewitalizacji parku wraz z układem alejek i remontem stawu parkowego w Muzeum Walewskich w Tubądzinie. Integralną częścią tego projektu są inwentaryzacja i ekspertyza dendrologiczna stanu drzewostanu parkowego, ekspertyza statyczna drzew, projekt gospodarki istniejącym drzewostanem parku wraz z kosztorysem prac pielęgnacyjno – zabezpieczających, mała architektura, alejki parkowe, urządzenie zieleni oraz projekt remontu stawu parkowego.

 

www.zainwestujwekologie.pl