W miniony czwartek 27 sierpnia 2015 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach „Studium Regionalnego”. Tym razem o organizowaniu parafii Św. Urszuli Ledóchowskiej i o budowie kościoła parafialnego w Sieradzu – Monicach opowiedział ksiądz prałat Grzegorz Karolak pierwszy proboszcz tej parafii (od 1990 do kwietnia 1995 r.). Ksiądz Grzegorz wybudował w tym krótkim okresie nie tylko kościół ale i wolnostojącą dzwonnicę, dom parafialny i przedszkole. Bardzo ciekawe, sentymentalne trochę i emocjonalne wystąpienia proboszcza, dziekana sieradzkiego i wikariusza biskupiego w jednej osobie księdza Mariana Bronikowskiego oraz znanego teologa, księdza  profesora Dariusza Kalińskiego, którzy w interesujących słowach przedstawili postać i dzieło księdza prałata Grzegorza Karolaka.

Księdzu Grzegorzowi towarzyszyła delegacja Rycerzy Kolumba z jego obecnej, ciechocińskiej parafii, na czele z Wielkim Rycerzem panem Eugeniuszem Rakoca. Wśród obecnych  na Sali byli sieradzcy przyjaciele księdza prałata, którzy pomogli mu w tworzeniu  parafii i w budowie w/w obiektów parafialnych. Ksiądz Karolak skorzystał z okazji aby raz jeszcze przekazać im swoje gorące podziękowania.  Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali od naszego Gościa, na pamiątkę, monografię kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku, gdzie od 1995 r. pełni posługę duszpasterską.