12 listopada 2015 r. odbyło się kolejne Studium Regionalne tym razem poświęcone osobie dr. Jana Milczarka. Spotkanie rozpoczęło się od otwarcia niewielkiej ekspozycji pokazującej dokumenty i pamiątki związane z osobą wieloletniego kierownika Archiwum Państwowego w Sieradzu. Następnie córka Pana Doktora wyrecytowała wiersz, który napisała dla swojego ojca. Po tej wzruszającej chwili odbył się wykład, który wygłosił Jan Pietrzak. Przybliżył zgromadzonym postać dr. Jana Milczarka, jego osiągnięcia naukowe i zawodowe. Jan Milczarek urodził się 26 maja 1926 r. w Mikołajewicach koło Lutomierska. Doświadczył biedy polskiej wsi lat międzywojnia i koszmaru lat wojny i okupacji. Po ukończeniu studiów historycznych na Uniwersytecie Warszawskim z dniem 1 listopada 1952 r. rozpoczął pracę jako kierownik Archiwum Powiatowego w Sieradzu. Przeszedł wszystkie reorganizacje sieradzkiego archiwum i z dniem 31 grudnia 1991 r. odszedł na zasłużoną emeryturę. W 1971 r. na Uniwersytecie Łódzkim obronił pracę doktorską „Gospodarstwo chłopskie i folwarczne w północno zachodniej części województwa sieradzkiego (1772-1830)”. Doktor Jan Milczarek jest autorem licznych prac z przeszłości ziemi sieradzkiej i wieluńskiej, które publikował w: „Roczniku Łódzkim”, „Łódzkich Studiach Etnograficznych”, „Przeglądzie Historyczno Oświatowym”, „Sieradzkim Roczniku Muzealnym”, kwartalniku „Na sieradzkich szlakach”, „Słowie Powszechnym” oraz tygodnikach: „WTK”, „Nad Wartą” i „Echu”. Spod jego pióra wyszło 6 pozycji książkowych, wśród których na szczególna uwagę zasługują: „110 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Sieradzu 1876-1986”, „Dzieje Złoczewa (XV – XX w.)”, „Eksterminacja ludności polskiej i ruch oporu w Sieradzu w okresie okupacji hitlerowskiej”, czy „Sieradzkie cmentarze”. Dr Milczarek pracował niemal do końca swych dni. Jednak największą jego pasją było sieradzkie archiwum, któremu poświęcił całe swoje zawodowe życie. Dbał cały czas o powiększanie zasobu archiwalnego. Tak trafiły do Sieradza dokumenty z Wielunia i byłego powiatu wieluńskiego. Kiedy w ramach nowego podziału administracyjnego kraju Poddębice znalazły się w granicach województwa sieradzkiego, doktor Milczarek sprowadził do Sieradza wiele cennych dokumentów dotyczących przeszłości tego miasta. Przez wiele lat był podporą Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich. Za swoją działalność naukową i zawodową był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Jan Milczarek zmarł 9 października 2014 r. i spoczął na cmentarzu komunalnym w Kłocku, gdzie oprócz rodziny pożegnało go liczne grono przyjaciół i znajomych.