16 lutego 2018 r. w

Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się kolejne spotkanie Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”w Sieradzu, na którym wykład n.t. „Józef Piłsudski i środowisko legionowe – wkład w tworzenie państwa polskiego 1918 – 1919” wygłosił  dr Piotr Kilańczyk z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN  w Łodzi. Prelekcji wzbogaconej pokazem multimedialnym wysłuchała młodzież z sieradzkich szkół: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu, żołnierze 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia JW1551, członkowie Klubu oraz licznie przybyli goście.