W ostatni czwartek – 5. listopada 2015 r. – odbyło się kolejne spotkanie w ramach Studium Regionalnego. Tym razem poświęcone było osobie Herkulesa z Sieradza, wspaniałego sportowca i działacza sportowego, aktywnego członka OSP i orkiestry strażackiej, pierwszego hejnalisty sieradzkiego, zasłużonego działacza sieradzkiego Cechu Rzemiosł i Towarzystwa Przyjaciół Sieradza, przede wszystkim zaś księcia polskich bednarzy, rozsławiającego swoimi estetycznymi, pięknymi wyrobami miasto Sieradz. Spotkanie odbyło się w 25-tą rocznicę śmierci Józefa Szczeblewskiego. Osobę bohatera spotkania przedstawił, w interesującym wystąpieniu, regionalista sieradzki Jan Pietrzak, a swoimi wspomnieniami podzielili się obecni na sali słuchacze. Wśród nich obecni byli m.in.: Jacek i Bożenna Szczeblewscy (syn i synowa pana Józefa), starosta sieradzki Dariusz Olejnik z małżonką Magdaleną i b.prezydent i wicestarosta sieradzki Michał Kłos.