Z okazji jubileuszu Muzeum Okręgowego Sieradzu odbyło się spotkanie podsumowujące 80 lat jego działalności. Jubileusz uczczono sesją numizmatyczną, koncertem harfowo-skrzypcowym i wystawą obrazów Tytusa Maleszewskiego.

O prapoczątkach sieradzkiego muzeum tak mówi jego obecny dyrektor Jerzy Kowalski: – Myśl o muzeum w Sieradzu została po raz pierwszy wyartykułowana w 1919 r. przez Sejmik Powiatowy, który zamierzał przekształcić budynek byłej cerkwi prawosławnej na bibliotekę i muzeum. Jednak konieczność rozwiązania pilniejszych potrzeb społecznych oraz ograniczone możliwości finansowe odrodzonego państwa odsunęły tę sprawę na dalszą przyszłość. Na początku 1927 r. wydawana przez ks. Aleksandra Brzezińskiego „Ziemia Sieradzka” zamieściła apel do społeczeństwa w sprawie utworzenia Muzeum Ziemi Sieradzkiej w Sieradzu. Jego inicjatorem był prawdopodobnie ks. Walery Pogorzelski, który po swoim przybyciu do Sieradza w 1923 r. zainteresował się dziejami nie tylko powierzonej sobie parafii, ale przede wszystkim historią tego królewskiego miasta, prowadząc przez kilka lat samodzielne badania. Jego starania przyniosły efekt w postaci małego muzeum przy kościele parafialnym.

W końcu nadszedł rok 1937. Już na jego początku powstały dwa społeczne komitety ds. utworzenia muzeum: Komitet Organizacyjno-Wykonawczy (3-osobowy) i Komitet Ogólny (23 osoby). Oba 1 lutego wydały wspólną odezwę do społeczeństwa, w której poinformowały o postanowieniu powołania Muzeum Ziemi Sieradzkiej. Odezwa była jednocześnie apelem do mieszkańców o przekazywanie pamiątek dokumentujących przeszłość. 23 listopada 1937 odbyło się pierwsze walne zebranie 12-osobowego zarządu nowej placówki. Wówczas to uroczyście ogłoszono otwarcie Muzeum Ziemi Sieradzkiej ze składnicą zabytków w gmachu miejscowego gimnazjum (dzisiejsze I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka).

Przez 80 lat funkcjonowania w muzeum pracowało ponad 260 osób, w tym 14 kierowników i dyrektorów. Obecne Muzeum Okręgowe zatrudnia 25 pracowników.

Na spotkanie jubileuszowe do sali kosmicznej sieradzkiego muzeum przybyli dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek kultury i oświaty nie tylko z regionu sieradzkiego. Dyrektor Jerzy Kowalski, w imieniu wszystkich pracowników muzeum, przyjął życzenia również od przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Sieradzkiego, będącego organem prowadzącym tej placówki. – W obecnych czasach praca osób zatrudnionych w muzeum to nie tylko zbieranie i udostępnianie informacji, ale także organizowanie oraz popularyzacja dostępu do przeszłości, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej, a także umożliwianie społeczeństwu kontaktu ze zbiorami. Z obowiązków tych nasze muzeum od lat wywiązuje się wzorowo – powiedział starosta sieradzki Mariusz Bądzior.

Jubileuszowe życzenia sieradzkim muzealnikom składali również: przewodniczący Rady Powiatu Sieradzkiego Henryk Waluda, jej wiceprzewodniczący Jan Hankiewicz i wicestarosta sieradzki Marek Kanicki. W spotkaniu wzięli również udział radni Rady Powiatu Sieradzkiego – Sylwia Dęga-Frątczak i Michał Terka.

Na 80-lecie muzeum zorganizowano sesję numizmatyczną, na której archeolog Marek Urbański przybliżył historię badań archeologicznych w rejonie Sieradza i opowiedział o skarbie znalezionym w jesienią 2016 r. w podsieradzkim Kłocku.

Podczas prac polowych jeden z mieszkańców tej miejscowości natknął się na gliniane naczynie wypełnione starymi monetami. Zadzwonił więc na policję. W ślad za nią na kłockim polu znaleźli się archeolodzy. Po kilku dniach dołączyli do nich naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego.

Co dokładnie znaleziono? 1751 srebrnych monet pochodzących z XIV wieku. Większość z nich to tzw. grosze praskie, w tym w odmianie tzw. krzyżowej (miśnieńskiej). Monety te bito za panowania kolejno Wacława II Czeskiego, Jana I Luksemburskiego i Karola IV. – Oczywiście nie znaczy to, że pieniądze zostały zakopane w ziemi właśnie pod koniec XIV wieku. Mogły zostać ukryte później, bo przecież były w obiegu przez wiele lat, tym bardziej że gliniany dzban, w którym znajdowały się monety, miał formę charakterystyczną raczej dla garncarstwa XV-wiecznego. Wskazuje na to podobieństwo do innego naczynia, znalezionego w latach 60. ubiegłego wieku w Siedlątkowie – opowiada archeolog. Po oczyszczeniu monety prezentowane są na wystawie stałej w piwnicach muzeum.

Do 4 marca 2018 r. w dwóch salach muzealnych budynku przy ul. Dominikańskiej 2 można również oglądać wystawę obrazów Tytusa Maleszewskiego „Kontur wieczysty”. Prezentowane na niej prace pochodzą ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Okręgowego w Toruniu i Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jubileusz miał swoją oprawę muzyczną. Zadbał o nią duet harfowo-skrzypcowy: Michał Zator i Barbara Szelągiewicz.

T.O.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie, ciepłe życzenia i wspólne świętowanie naszego jubileuszu 80-lecia.