03.09.2019r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, można było wysłuchać wykładu Jana Kowalskiego pod tytułem „Kampania Wrześniowa na Ziemi Sieradzkiej” Spotkanie z byłym  żołnierzem 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia  a obecnie aktywnym działaczem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności oddział w Sieradzu oraz Stowarzyszenia Przyjaciół 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia był nawiązaniem do 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Prelegent korzystając z przygotowanej przez siebie  prezentacji multimedialnej, opowiedział o sytuacji pod Sieradzem we wrześniu 1939 roku.  W dniach 4 – 5 września 1939 roku na linii Warty toczyły się ciężkie walki z nacierającymi z zachodu wojskami niemieckimi, które po zdobyciu Wielunia i Złoczewa kierowały się w głąb Polski. Odcinek obrony na Warcie pod Sieradzem, miała bronić 10 Kaniowska dywizja Piechoty a w razie przewagi nieprzyjaciela prowadzić działania opóźniające na przedpolu Warty. Głównym założeniem obronnym, polskiego dowództwa miała być uporczywa obrona  rzeki Warta na odcinku Glinno – Strońsko. Nad ranem 4 września 10 DP skończyła zajmowanie stanowisk obronnych nad Wartą.  Poszczególne pułki otrzymały następujące odcinki obronne (od północy do południa, 28 pp od Dzierzązny do Okupnik (8 km); dalej 31 pp do szosy Sieradz – Zduńska Wola (7 km); 30 pp od tejże szosy po Pstrokonie (11 km). Niestety mimo ofiarności polskiego żołnierza 5 września po bardzo silnym przygotowaniu artyleryjskim nieprzyjaciel przełamał polską obronę i  kontynuował atak a wydarzenia te rozpoczęły bezwładny odwrót oddziałów polskich w kierunku Szadku i dalej na wschód do rzeki Ner.