Kolejne czwartkowe spotkanie muzealnego Studium Regionalnego (19 listopada 2015 r.) poświęcone było przypomnieniu, niezwykle zasłużonej dla Sieradza postaci siostry Pauliny Anieli Jaskulanki – urszulanki SJK z sieradzkiego klasztoru, w 25. rocznicę Jej śmierci.

Postać siostry Pauliny i Jej życiową posługę, bardzo wnikliwie i jednocześnie bardzo ciepło, przedstawiła redaktor Ita Turowicz, autorka wielu prac związanych z Sieradzem (ostatnio dwóch bestsellerowych sieradzkich memuarów), przeplatając swoją opowieść rodzinnymi i własnymi wspomnieniami ze spotkań z siostrą Pauliną. Pani redaktor wskazała na ogromną rolę sieradzkiego klasztoru sióstr urszulanek SJK, a w nim i siostry Pauliny Jaskulanki, w krzewieniu oświaty, kultury i pomocy społecznej wśród mieszkańców Sieradza, poczynając od 1922 roku. Szczególną rolę pełniły siostry urszulanki w czasie okupacji, zarówno w życiu cywilnym jak i w działalności podziemnej, AK-owskiej. Siostra Paulina Jaskulanka odnotowywała w tym czasie wszystkie fakty z życia sieradzkiego klasztoru i miasta. W dni wojny bowiem życie to w szczególny sposób splatało się ze sobą. Można bez przesady powiedzieć: to w klasztorze pulsowało serce wojennego Sieradza – napisała w przedmowie do powstałej, z notatek siostry Pauliny Jaskulanki, „Kroniki okupacyjnej klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu” Ita Turowicz , będąca również redaktorem i tej pozycji. Niezwykle ciekawa opowieść o siostrze Paulinie Jaskulance została wzbogacona Jej parominutową wypowiedzią, zarejestrowaną na taśmie filmowej w latach 90-tych XX wieku przez redaktora Ryszarda Wójcika.