Tym razem były I Wicewojewoda Sieradzki Eugeniusz Wieczorek opowiedział zebranym Jak w 1975 roku tworzono Województwo Sieradzkie. Eugeniusz Wieczorek był ostatnim Naczelnikiem Powiatu Sieradzkiego w 1975 roku, na niego więc, jako przedstawiciela miejscowej władzy, spadł obowiązek przygotowania warunków do funkcjonowania nowego urzędu wojewódzkiego oraz innych instytucji wojewódzkich i szukania odpowiednich kadr.

Wśród zgromadzonych na Sali słuchaczy byli też pracownicy byłego Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu i niektórzy dyrektorzy jego wydziałów. Stąd po wystąpieniu wojewody Wieczorka wywiązała się ciekawa dyskusja, w której – na konkretnych przykładach – pokazywano jak ogromny zapał towarzyszył funkcjonowaniu nowego województwa, jak w każdej dziedzinie, zwłaszcza w budownictwie mieszkaniowym, chciano zrobić jak najwięcej dla jego mieszkańców i dla ich integracji. Stąd cały czas dbano o zrównoważony rozwój nie tylko Sieradza, ale także Wielunia, Łasku, Poddębic, Zduńskiej Woli i gmin województwa. Wskazywano też na znaczącą rolę czynów społecznych wspomagających podejmowane wówczas inwestycje na terenie województwa. Jednomyślnie też wskazano na potrzebę opracowania historii 23. lat funkcjonowania Województwa Sieradzkiego. Obecni na spotkaniu zobowiązali się do rozpoczęcia gromadzenia materiałów dla potrzeb takiego opracowania.