24.04.2018r. w Muzeum Okręgowym w Sieradzu odbyło się spotkanie miłośników kolejnictwa o znaczącym tytule „ Koniec wieku pary”. Spotkanie poprowadził Tomasz Polkowski, dyrektor Muzeum Historii Miasta Zduńska Wola wspólnie z emerytowanym pracownikiem PKP Czesławem Boczkiem, kierownikiem Skansenu Lokomotyw i Urządzeń Technicznych w Zduńskiej Woli Karsznicach. Historia linii kolejowej Sieradz-Zduńska Wola sięgająca połowy XIX wieku, stała się okazją do spotkania i późniejszej ciekawej dyskusji.

W 2018 roku mija 45 lat od zelektryfikowania 17 kilometrów odcinka trasy kolejowej łączącej Zduńską Wolę z Sieradzem. Elektryfikacja linii kolejowych jaka miała miejsce w latach 70 ubiegłego wieku w Polsce to chlubny okres polskiej myśli technicznej, która przyczyniła się do rozwoju kolejnictwa, polepszenia wskaźników eksploatacyjnych, poważnej modernizacji wielu szlaków kolejowych oraz działaniom społeczno-gospodarczym miast w tym i Sieradza.