Konkurs „Przydrożne kapliczki i krzyże”

 

Komisja w składzie:

– Paweł J. Kieroń, etnolog, Muzeum Okręgowe w Sieradzu,

– Tomasz Gibki, historyk, Muzeum Okręgowe w Sieradzu,

– Karolina Antczak, plastyk, Muzeum Okręgowe w Sieradzu,

– Anna Piestrzeniewicz, historyk, Muzeum Okręgowe w Sieradzu

po zapoznaniu się z siedmioma pracami nadesłanymi na powiatowy konkurs p.t.: „Przydrożne kapliczki i krzyże” postanowiła nominować następujące prace do drugiego etapu konkursu:

– w kategorii szkół podstawowych:

1. Jakub Wańdoch, uczeń ZS w Burzeninie,

2. Mikołaj Piotrowski, uczeń SP w Żurawiu,

3. Julita Piotrowska, uczennica SP w Żurawiu

– w kategorii gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne:

1. Klaudia Okoliczna, uczennica Technikum Nr 2 im. M. Dąbrowskiej w Sieradzu,

2. Daria Pajor, uczennica ZS w Uniejowie.

Poziom nadesłanych prac jest wyrównany, zwłaszcza w formie plastycznej. Komisja postanowiła nominować prace najciekawsze, zawierające jak najszerszy zakres informacji oraz prezentujące obiekty, które znacząco wpisały się w  lokalny krajobraz.