Tematem konkursu jest Autoportret „JA W DAWNYCH CZASACH

Celem konkursu jest zaproszenie i zachęcenie do zabawy plastycznej wszystkich, którzy lubią wyzwania. Pobudzenie twórczej wyobraźni i radości ze zdobywania wiedzy. Zapoznanie się z życiem codziennym oraz wyglądem ludzi innych epok. Kształtowanie wrażliwości na sztukę  a także rozwijanie umiejętności artystycznych.

Wymagania

Na konkurs należy wykonać pracę zgodną z tematem konkursu, w dowolnej technice plastycznej- płaskiej bądź przestrzennej ( np. malarstwo, rysunek, pastel grafika, rzeźba collage, fotografia, fotomontaż, instalacja, wycinanka i inne).

Prace należy sfotografować (w przypadku pracy przestrzennej min. 3 zdjęcia dające obraz całości). Fotografię wysłać na adres – promocja@muzeum-sieradz.com.pl  wraz z danymi autora: imię i nazwisko oraz wiek autora a także tytuł pracy i adres, na który będzie można wysłać otrzymane nagrody.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie przesłanych zdjęć w trzech kategoriach wiekowych :

1 – dzieci do 10 lat

2 – dzieci i młodzież od 11 do 17 lat

3 – dorośli

Każdy uczestnik może przysłać zdjęcia maksymalnie do dwóch prac plastycznych swojego autorstwa.

Terminy

Czas nadsyłania fotografii na konkurs: 01.12.2020 r. – 31.01.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu  do 12.02.2021 r.

Umieszczenie nagrodzonych prac (tylko tych uczestników, którzy wypełnią formularz wyrażając zgodę) i wyników konkursu na stronie muzeum  muzeum-sieradz.com.pl oraz na fanpage’u Muzeum Okręgowego w Sieradzu na Facebooku do 19.02.2021 r.

Wysłanie nagród i dyplomów dla uczestników konkursu do 26.02.2021 r.

Jury:

Merytoryczni pracownicy Muzeum:

Karolina Antczak – plastyk

Anna Piestrzeniewicz – historyk

Paweł Kieroń – etnograf

Marek Urbański – archeolog

Piotr Kurowicz – archeolog

Bogusław Krawczyk – kulturoznawca

Nagrody:

W poszczególnych kategoriach przewidziane są nagrody książkowe dla pierwszych trzech miejsc. Dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu oraz pamiątki z Muzeum.