Muzeum Okręgowe w Sieradzu zaprasza od 21.03 do 17.04.2019 r. na lekcje wielkanocne dla dzieci. W ramach lekcji odbędzie się pogadanka na temat zwyczajów wielkanocnych oraz zajęcia plastyczne (robienie pisanek, palm lub pasyjek wielkanocnych). 

Czas trwania – 1 godzina
Koszt dla jednej grupy – 45 zł
Miejsce – Muzeum Okręgowe w Sieradzu, ul. Dominikańska 2
Grupy do 25 osób należy zgłaszać pod nr telefonu 693 089 318