W dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 13.00 odbyło się spotkanie członków Klubu Historycznego im. Roweckiego “Grota” w Sieradzu. Miejscem spotkania była Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu przy ul. Żwirki i Wigury 4. Temat spotkania brzmiał: Losy Polaków na Kresach na przykładzie rodziny Bohdanowiczów z Rakowa, woj. wileńskie. Gościem spotkania – prelegentem był Waldemar Bohdanowicz – Kresowianin (ur. 2 czerwca 1941 r. w Rakowie). Jak sam na wstępie powiedział o sobie i innych –  Kresowianin to człowiek dzielny, pamiętliwy, uparty i romantyczny. Swój wykład snuł w oparciu o opowieść o własnej rodzinie – Bohdanowiczów z Rakowa w dawnym województwie wileńskim, którą “wspierał” licznymi fotografiami prezentowanymi  przez całe spotkanie. Kolejno wymieniał członków swojej rodziny (braci  i siostry ze strony ojca i matki: m.in. Juliana, ciocię Wandę, Witolda, Leona, Edwarda, Stasia, Franciszka)  przytaczając wspomnienia o niej  i anegdoty, zasługi dla rodzinnej ziemi i kraju. Z sentymentem mówił o rodzicach, o tym jak się poznali i rodzinnych pamiątkach, które  pozwoliły jego rodzicom wyjechać do Polski (odręcznie napisany dokument np. certyfikat zakupu koni przed 1939 r. pozwolił cioci Wandzie z  rodziną powrócić do Polski po 1957 r. – innych dokumentów potwierdzających ich narodowość polską nie posiadali). Liczne fotografie rodzinne, dokumenty prezentowane przez prelegenta świadczą o zamiłowaniu do rodzinnych, utraconych ziem-stron, potwierdzają różne losy tej rodziny w XX wieku. Wszyscy z zaciekawieniem wysłuchali tej opowieści rodzinnej Kresowianina.