W dniu 1 marca 2013 roku o godz. 13.00 na terenie Klubu Jednostki Wojskowej 1551 w Sieradzu przy ul. Sienkiewicza 6 odbyło się spotkanie Klubu Historycznego im. S. Roweckiego “Grota”. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Klubu, zaproszeni goście oraz młodzież z I LO w Sieradzu im. K. Jagiellończyka w Sieradzu. Temat spotkania brzmiał: “Losy “Żołnierzy Wyklętych”; prelegentem była Henryka Bronka (emerytowana nauczycielka historii) członek zarządu Klubu Historycznego im. Roweckiego “Grota” w Sieradzu, która w oparciu o materiały z IPN (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi) i relacje członków rodziny (teściowie) przedstawiła losy “Żołnierzy Wyklętych” z podsieradzkich miejscowości (Monic i Jezior), obecnie dzielnice miasta Sieradza. Na wstępie prelegentka przedstawiła krótką historię Narodowego Dnia Pamięci “Żołnierzy Wyklętych” a następnie zaprezentowała młodzieży i przybyłym gościom losy bohaterów, którzy nie są prawie nikomu znani (Stanisław Nogala, Władysław Ograbek, Ignacy Bronka, Stanisław Wiąż, Henryk Klimas, Józef Przyłuski, Stefan Rogalski, Jan Powalski), na ich grobach brak informacji o ich czynach. Dopiero w l. 90-tych XX wieku, po upadku systemu komunistycznego ich bliscy upomnieli się o nich i Sąd Wojewódzki w Łodzi stwierdził nieważność wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi dla Stanisława Wiąza, Henryka Klimasa, Józefa Przyłuskiego w 1992 r.; w 1993 r. – dla Ignacego Bronki; w 1995 r. dla Stefana Rogalskiego; w 1996 r. dla Jana Powalskiego; w 2001 r. dla Władysława Ograbka.