We wtorek 26.11.2019 r. o godzinie 17.00, gościem Muzeum Okręgowego w Sieradzu była prezes sieradzkiego oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Wiesława Sujecka, która przypomniała postać p. Marii Józefy Kodjaszewskiej w 50 – rocznicę jej śmierci. Maria Kodjaszewska urodziła się w Ustkowie w 1897 r. Kwalifikacje nauczyciela szkół średnich i seminariów nauczycielskich w zakresie geografii z geologią uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim tuż przed II wojną światową. Uczyła geografii, geologii, astronomii a we wczesnym okresie pracy również języków obcych – francuskiego, rosyjskiego  i niemieckiego. Zajęcia z uczniami prowadziła w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum Filologicznym w Sieradzu w latach 1919 – 1939 i w Gimnazjum Sejmiku Powiatowego w Łasku.

W czasie II wojny światowej należała do Powiatowej Tajnej Komisji Egzaminacyjnej powiatów włoszczowskiego i olkuskiego. Po wyzwoleniu Sieradza wróciła na poprzednie stanowisko w gimnazjum, gdzie pracowała do 1968 r. Rok później zmarła. Została pochowana na starym sieradzkim cmentarzu.