Dyrektor Muzeum Okręgowego w Sieradzu zaprasza w dniu 23 lutego 2017 roku na godzinę 17:00 na spotkanie z Mirosławem Paszkowskim , który opowie o Marii Kodjaszewskiej – zasłużonej nauczycielce sieradzan. Spotkanie odbędzie się w Sali Rycerskiej, ul. Dominikańska 2.